Mgr. Jiří Plachý, Ph.D.

Disertační práce

Tvorba právních předpisů ústředních orgánů státní správy

Drafting of legal regulations of central state administration bodies
Anotace:
Práce se zabývá tvorbou právních předpisů ústředních orgánů státní správy a odpovídá na základní otázku, zda současná tvorba těchto právních předpisů v České republice naplňuje požadavky na tvorbu dobrého práva. Práce používá pro tvorbu právních předpisů ústředních orgánů státní správy zjednodušený pojem „právotvorba“ a vnímá ji jako formalizovaný proces, který se skládá z jednotlivých, na sebe navazujících …více
Abstract:
The thesis deals with creation of legislation of the central government authorities and answears the question whether the current creation of these kind of legal regulations in the Czech Republic meets the requirements for the creation of good law. The thesis uses simplified term „law-making“ for creation of law by central government authorities and consider it to be a formal process, which consist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 3. 2018
  • Vedoucí: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Správní právo a právo životního prostředí