Petr Kozma

Disertační práce

Statistické modely trhu obnovitelných energií

Statisitcal models of the renewable energy market
Anotace:
Efektivní využívání obnovitelných zdrojů energie je důležitým příspěvkem do energetické bilance společnosti. Nicméně, dosud není znám statistický model trhu obnovitelných energií, jenž by fundovaně objasnil relevantní ekonomické zákonitosti spojené s využitím těchto perspektivních energetických zdrojů. Přitom jsou již více než dvacet let k dispozici statistické údaje na světovém trhu zejména v oblasti …více
Abstract:
An efficient application and development of renewable energy sources is one of the most important contribution to the energetic balance of the human society. Anyhow, statistical model of the renewable energy market, which would fundamentally explain relevant economical rules related to these perspective energetic resources, is not clearly known up to now. Nevertheless, the relevant statistical data …více
Abstract:
us quo is fully predicted by our statistical model for renewable energy market.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: Luboš Marek
  • Oponent: Jan Coufal, Stanislava Hronová, Kamil Janáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25772