Nikola Konečná

Diplomová práce

Projekt aplikace metody Activity Based Costing ve vybrané společnosti

Project of Activity Based Costing Application in a Particular Company
Anotace:
Cílem této práce je aplikace projektu Activity Based Costing ve vybrané společnosti. V rámci řešení byly použity analýzy nákladů a současného kalkulačního sytému. Na jejich základě bylo provedeno zhodnocení a bylo doporučeno řešení, které odstraní nedostatky současné kalkulační metody. V práci navržené řešení obsahuje aplikaci metody Activity Based Costing, která umožňuje přesnější alokaci režijních …více
Abstract:
The main objective of this diploma thesis is the project of Activity Based Costing application in a particular company. The cost analysis and the current calculation system were used within the solution. On the basis of the evaluation the solutions were performed and recommended that eliminate the disadvantages of the current calculation method. The work proposes the solution including the application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Konečná, Nikola. Projekt aplikace metody Activity Based Costing ve vybrané společnosti. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe