Bc. Martin HOFMAN

Master's thesis

Tvorba elektronického výukového kurzu se zaměřením na vývoj Android aplikací v jazyce Python

The making of an electronic educational course with a special focus on the development of Android applications in the Python programming language
Abstract:
Práce je zaměřena na vývoj Android aplikací v Pythonu. Praktická část práce spočívala ve vytvoření elektronického výukového kurzu na toto téma. Cílem práce je seznámit čtenáře se základními informacemi o programovacím jazyku Python 3, programovými nástroji na vývoj Android aplikací pomocí Pythonu a knihovny Kivy. V druhé kapitole jsou popsány vybrané programové nástroje, a to Kivy Designer, Python …more
Abstract:
This Thesis deals with development of Android applications in Python. The practical part of the Thesis was to create an electronic training course on this topic. The aim is to inform the readers on basic programming in Python 3 language and some programming tools for development of Android appliactions with help of Python and Kivy library. In the second chapter some specific programming tools are described …more
 

Keywords

android python kivy
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Denis Mainz, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOFMAN, Martin. Tvorba elektronického výukového kurzu se zaměřením na vývoj Android aplikací v jazyce Python. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Basic Schools / INF-Te

Theses on a related topic