Bc. Oľga Tóthová

Diplomová práce

Aplikačné problémy zápisov do Obchodného registra

Application problems if incorporation
Abstract:
Anotation Tothova Olga , Bc. : Application problems of incorporation. [thesis]. Banking Institute of the University of Prague, a foreign university in. Department of Finance and Accounting. JUDr. Peter Andorová. Year of defense: the 2012th Number of pages: 71 The thesis deals with the application of legal standards for incorporation. The first chapter describes the genesis of the Commercial Register …více
Abstract:
Anotácia TÓTHOVÁ Oľga, Bc. : Aplikačné problémy zápisov do obchodného registra. [diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a účtovníctva. JUDr. Petra Andorová. Rok obhajoby: 2012. Počet strán : 71 Diplomová práca sa zaoberá problematikou aplikácie právnych noriem pri zápisoch do obchodného registra. V prvej kapitole sa opisuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Petra Andorová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance