Ivana Gojišová

Diplomová práce

Causes and consequences of crisis on the market for secondary raw materials.

Příčiny a důsledky krize na trhu druhotných surovin
Anotace:
Námětem pro vznik práce je krize na trhu druhotných surovin, ke které došlo na přelomu let 2008 a 2009. Práce se zabývá zachycením současné situace na trhu druhotných surovin, identifikací specifik a institucionálního prostředí. V práci je nejdříve pozornost věnována evropské obalové regulaci jako institucionálnímu prostředí trhu s druhotnými surovinami včetně diskuse výsledků, kterých je dosahováno …více
Abstract:
Subject matter of the diploma thesis is a crisis on the market for secondary raw materials. The crisis was observed in the end of 2008 and in beginning of 2009. The diploma thesis is deal with current situation on the market for recycling and identifying its specifics. First, it is focused on the European Packaging Waste Directive institutional framework of the market for recycling. Consequently it …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2010
  • Vedoucí: Jan Slavík
  • Oponent: Jitka Šeflová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24905