Štěpán CVRČEK

Bakalářská práce

360° zpětná vazba jako nástroj hodnocení zaměstanců

360 degree feedback as an employee evaluation tool
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématikou hodnocení pracovníků v podniku 2JCP, a.s. V první části budou nastíněny pojmy týkající se hodnocení pracovníků a řízení pracovního výkonu. Konkrétněji bude v této části představena metoda 360° feedback, která hraje klíčovou roli v další části práce. Cílem této práce je aplikace metody 360° feedback ve zvoleném podniku a identifikace silných a slabých stránek této …více
Abstract:
This thesis deals with evaluation of employees in 2JPC company. The first part contains evaluation and leading employees and their job abbilities. Basicly is introduced a method of 360 degree feedback which has the main participation in next part of this thesis. The main target of it is an application in choosen company and identificating weak and strong aspects of this method. It will be realised …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Josef Smejkal, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CVRČEK, Štěpán. 360° zpětná vazba jako nástroj hodnocení zaměstanců. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management