Theses 

Tělesná zdatnost žáků 6. třídy základní školy – Jana ŠPAČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana ŠPAČKOVÁ

Bakalářská práce

Tělesná zdatnost žáků 6. třídy základní školy

Physical health of the 6th class students of a basic school

Anotace: Téma této práce je ,,Tělesná zdatnost žáků 6. třídy základní školy?. Cílem bylo zjistit stav tělesné zdatnosti dětí na vybraných základních školách a výsledky porovnat s normou UNIFITTEST (6 - 60) sestavenou Měkotou, Kovářem et al., 1995. Pro část žáků, která nesplňuje kritéria pro průměrnou tělesnou zdatnost, je vypracován návrh na nápravná opatření, v podobě dopisu určeného rodičům dětí s podprůměrnými výsledky v testech K zjištění tělesné zdatnosti byly použity motorické testy (skok daleký z místa, leh-sed 60 sekund, člunkový běh 4x10 m a skoky přes švihadlo) společně se somatickým měřením (tělesná výška, tělesná hmotnost a 3 kožní řasy ? nad tricepsem, subscapulare, suprailiacele) a dotazník s otázkami týkající se životního stylu samotných dětí. Ze získaných výsledků vyplynulo, že 82 dětí z celkového počtu 120 dětí má skutečně podprůměrnou nebo výrazně podprůměrnou tělesnou zdatnost. Na tuto skutečnost však nemají vliv volnočasové aktivity, nýbrž genetické předpoklady, biologický věk, somatické parametry a samotný design hodin tělesné výchovy.

Abstract: The theme of this thesis is, ?The physical health of sixth grade students in a basic school.? The purpose of the survey was to compare the physical fitness of some selected basic schoolchildren to the standard UNIFITTEST (6 - 60) designed by Měkota, Kovář, and col. in 1995. For those students who did not meet the criteria of average physical fitness, corrective measures were recommended in a letter addressed to the parents of the children. Motor tests such as the standing broad jump, sit-ups for 60 seconds, a shuttle run, 4x10 m, and jumproping were used to evaluate the schoolchildren?s physical fitness, together with somatic measurements such as body height, body weight and three skin folds - the triceps skin fold, the sub scapular skin fold and the anterior suprailiac skin fold. The children were also asked to complete a lifestyle questionnaire. The results obtained demonstrated that 82 children out of a sample of 120 (68%) were below the average or significantly below the average of physical fitness. The results are affected by genetics, biological age, somatic characteristics and the actual hours of physical education, as designed and regulated by the basic school. The children?s leisure activities, on the other hand, did not affect the results.

Klíčová slova: Tělesná zdatnost, motorické schopnosti, pubescence, UNIFITTEST (6, 60)

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2009
  • Vedoucí: MUDr. Lýdie Ryšavá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=15155 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

ŠPAČKOVÁ, Jana. Tělesná zdatnost žáků 6. třídy základní školy. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:34, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz