Mgr. Jan Karabeleš

Diplomová práce

Přechod nebezpečí v režimu Vídeňské úmluvy a INCOTERMS 2010

Risks Transfer according to the Vienna Convention and INCOTERMS 2010
Anotace:
Práce se zabývá problematikou přechodu nebezpečí z pohledu její úpravy Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a doložkami Incoterms® 2010 vydanými Mezinárodní obchodní komorou. Analýzou příslušných ustanovení dotčených pramenů je zkoumán vzájemný vztah obou dokumentů včetně obecné roviny a otázka přechodu nebezpečí je podrobena kritické komparaci. Cílem práce je vyhodnocení pravidel pro …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of transfer of risk as set out in the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods and Incoterms® 2010 published by the International Chamber of Commerce. The interplay between both documents is researched by means of analysing their corresponding provisions and the issue of risk transfer is subjected to critical comparison. The aim is to evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta