Adéla ŠČURKOVÁ

Diplomová práce

Multidisciplinární spolupráce v systému sociálně právní ochrany dětí.

Multidisciplinary cooperation in the social legal protection of children.
Anotace:
Předmětem této práce je multidisciplinární spolupráce v systému sociálně právní ochrany dětí. V teoretické části práce se zabývám sociálně právní ochranou dětí, rodinou v sociálně právní ochraně dětí, která spadá do této činnosti, taktéž se zaměřuji na sociálního pracovníka v týmu a popisuji multidisciplinární spolupráci. V empirické části se seznámíme s výsledky výzkumu, jehož hlavním cílem bylo zjistit …více
Abstract:
The objective of this work is multidisciplinary cooperation in the social and legal protection of children. In the theoretical part of the thesis deals with the social and legal protection of children and families in the social and legal protection of children who fall into this activity is also focused on the social worker on the team and describe multidisciplinary collaboration. In the empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Žurovcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠČURKOVÁ, Adéla. Multidisciplinární spolupráce v systému sociálně právní ochrany dětí.. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií