Mgr. Iveta Štěpánková

Diplomová práce

Postoj sociálních pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí, pracovníků sociálně aktivizačních služeb a pedagogických pracovníků ke spolupráci s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež

The Attitude of Social Workers of the Department of Social and Legal Protection of Children Deals, Workers of Social Activations Services and Pedagogical Workers to Cooperation with the Low – Threshold Facility for Children and Youth
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postojem sociálních pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí, sociálně aktivizačních služeb a pedagogických pracovníků ke spolupráci s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež. Teoretická část práce popisuje možnosti spolupráce pracovníků různých profesí, charakteristiku NZDM, specifika sociální práce v NZDM a koncept postoje. Metodologická část práce popisuje vy …více
Abstract:
The diploma thesis to deal with the attitude of employees Department of Social and Legal protection of Children deals, workers of social activation services for families with children and pedagogical workers to cooperate with the Low-Threshold facilities for children and youth. The theoretical part of the thesis describes the possibilities of cooperation workers of different professions, characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální práce / Sociální práce mikro - poradenství