Bc. Monika Vytlačilová

Master's thesis

Volby do Evropského parlamentu optikou rozdílů mezi východním a západním Německem

European Parliament Elections in Perspective of the Differences between East and West Germany
Anotácia:
Název: Volby do Evropského parlamentu optikou rozdílů mezi východním a západním Německem European Parliament Elections in Perspective of the Differences between West and East Germany Studentka se ve své magisterské práci bude zabývat průběhem německých voleb do Evropského parlamentu chronologicky od sjednocení Německa až po poslední volby v roce 2009. Pokusí se zanalyzovat také případné rozdíly mezi …viac
Abstract:
Title: European Parliament Elections in Perspective of the Differences Between West and East Germany In her graduate course work the student will address the German elections to the European Parliament in chronological order from the unification of Germany to the last election in 2009. The student also tries to analyze possible differences between the behavior of voters from the eastern and western …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2013
  • Vedúci: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií