Bc. Milan Novotný

Bachelor's thesis

Adaptace Homérovy Iliady - Luciano De Crescenzo

Adaptation of Homer's Iliad - Luciano De Crescenzo
Abstract:
Diplomová práce se zabývá naratologickým vymezením mytologických postav a jejich následnou charakterizací v díle Heleno, Heleno, má lásko od italského autora Luciana De Crescenza. Samotná analýza charakterů postav dle přímé definice a nepřímé prezentace je provedena na základě odborných naratologických publikací od Bohumila Fořta a Tomáše Kubíčka. Zároveň se práce snaží postihnout rozdílný náhled na …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the narratological definition of mythological characters and their consequent characterization in the work Heleno, Heleno, má lásko by the Italian author Luciano De Crescenzo. The analysis of characters by straight definition and indirect presentation is made on the basis of professional narratological publications by Bohumil Fořt and Tomáš Kubíček. At the same time …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta