Bc. Jiří VIMR

Diplomová práce

Odkaz řecké mytologie v současných novodobých populárních médiích

The legacy of Greek mythology in selected modern popular media
Anotace:
Diplomová práce se zabývá odkazem řecké mytologie v současných novodobých populárních médiích. Řecká mytologie je v posledních letech často užívané téma v rámci populární kultury. Práce se soustředí zejména na užívání tradičních mýtických příběhů v rámci novodobých populárních médií jako jsou film a videohra. Snahou je pokusit se o komparaci klasického mýtu s jeho moderní podobou v daném populárním …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the legacy of Greek mythology in contemporary modern popular media. Greek mythology has been a widely used theme in a popular culture in recent years. The diploma thesis focuses mainly on the use of traditional mythical stories in modern popular media such as film and video game. The aim is to try to compare the classic myth with its modern form in a selected popular medium …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karolína Jiráková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VIMR, Jiří. Odkaz řecké mytologie v současných novodobých populárních médiích. Plzeň, 2021. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/