Ing. Filip Kovárník

Diplomová práce

Komparace podmínek v segmentu železniční nákladní dopravy v USA a EU

Comparing conditions in the segment of freight railway traffic in the USA and the EU
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem a současným postavením železniční nákladní dopravy ve Spojených státech amerických a Evropské unii. Analytická část práce vychází ze základních přepravních ukazatelů. V rámci komparace přístupů využívaných v USA a EU řeší práce jejich rozdíly a vliv na výkony železniční dopravy. Cílem práce je nalezené rozdíly mezi oběma systémy popsat a představit možnosti aplikace …více
Abstract:
Diploma thesis deals with progress and current position of freight railway traffic in the United States of America and the European Union. The analytical part is based on basic transportation indicators. Comparison of approaches used in the USA and the EU is solved in the thesis and it shows their impact on the outputs of railway. The aim of this thesis is to describe found differences between both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jan Hrabáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kovárník, Filip. Komparace podmínek v segmentu železniční nákladní dopravy v USA a EU. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy