PaedDr. Mgr. Lucie Zormanová, Ph.D.

Disertační práce

Gender ve vzdělávání dětí a mládeže na ZŠ: srovnání míry aktivity chlapců a dívek ve výuce občanské výchovy na základní škole

Gender in the Area of the Education on a Basic School: Comparison of Boys' and Girls' Activity in Civics Instruction at Basic Schools
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou genderu, a hlavně vlivem genderu v oblasti vzdělávání, kterou propojuje s tematikou aktivity žáků projevující se v komunikaci a interakci s pedagogem a spolužáky ve vyučovací hodině, tedy participaci na pedagogické komunikaci ve vyučovací hodině. Hlavním cílem práce je přispět ke zjištění, zda existuje vztah mezi pohlavím žáka, mírou aktivity v předmětu …více
Abstract:
The work deals with differents between women and men, the origin of this difference, gender and its influence in the area of the education. In the part of research we compare an activity of boys and girls in a tuition of civics on the basic school. We compared activity (activity of boys and girls is understood as participation of boys and girls in comunication in a tutition and pupils´ independent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta