Karel Kolman

Bakalářská práce

Dopad účetní reformy státní správy a samosprávy na hospodaření obce Spytihněv

The impact of accounting reform of public and local administration on management of the village Spytihněv
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o dopadu účetní reformy vybraných účetních jednotek na hospodaření konkrétní obce. Jsou zde popsány nové prvky účetnictví, které jsou nutné pro zavedení účetnictví státu. Tyto změny vychází vyhlášky č. 410/2009 Sb., upravující zákon o účetnictví. Novum v této oblasti přestavuje zavedení akruálního účetnictví, což znamená přiblížení se podnikatelskému sektoru. Práce má za …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the impact of the accounting reform of selected accounting entities on the management of particular municipality. It describes new features of accounting essential for implementation of the state accounting. These changes are based on regulation nr. 410/2009 Sb., which is adjusting accounting law. The novelty is represented by accrual-basis accounting, which means coming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Štěpánka Nováková
  • Oponent: Hana Takáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32648

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku