Bc. Tomáš Hrbek, DiS.

Diplomová práce

Modulární systém užitkových nástaveb pro autonomní vozidlo

Anotace:
Tato práce se zabývá možnostmi využití autonomního vozidla vyvíjeného na TU v Liberci. V její první části popisuji konkurenční prostředí, které zahrnuje dnes již testovaná pracovní autonomní vozidla. Také jsou zde rozebrány nejpoužívanější druhy výměnných nástaveb a jejich uchycovací systémy. Dále pokračuje návrhem a konstrukčním řešením vyměnitelné nástavby, na které navazuje návrh univerzálního uchycovacího …více
Abstract:
This diploma thesis deals with possibilities of using autonomous vehicle developed at TU in Liberec. The first part describes competitive enviroment, which includes already tested operational autonomous vehicles. Also, there are discussed the most used types of swap bodies and their attachment system. Further, the thesis continues with proposal and structural solution of exchangable superstructures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrbek, Tomáš. Modulární systém užitkových nástaveb pro autonomní vozidlo. Liberec, 2019. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.