Ing. Martin Večeřa

Diplomová práce

Začlenění vybrané oblasti Moravskoslezského kraje do integrovaného dopravního systému

Inclusion of Selected Area of the Moravian-Silesian Region into the Integrated Transport System
Anotace:
Diplomová práce je v první části zaměřena zejména na analýzu současného stavu řešené oblasti, kdy je řešena analýza území, analýza dopravní obsluhy a analýza tarifního řešení, přičemž informace jsou čerpány ze zdrojů uvedených v seznamu použité literatury a z dat poskytnutých společností Koordinátor ODIS s.r.o. a dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s. V druhé části se diplomová práce zaměřuje na vytvoření …více
Abstract:
The first part of the diploma thesis is especially focused on the analysis of contemporary conditions of the solved area. There is solved the analysis of area, the analysis of transport operation, and the analysis of tariff conditions. Information is gathered from the sources that are listed in the bibliography and from the data provided by company Koordinátor ODIS s.r.o. and by transporter ČSAD Frýdek …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Večeřa, Martin. Začlenění vybrané oblasti Moravskoslezského kraje do integrovaného dopravního systému. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy