Mgr. Miroslav Bulva

Diplomová práce

Hodnota podniku v krizi

Value of the Company in Crisis
Anotace:
Tato práce si klade za cíl popsat problémy se stanovením hodnoty podniku a výběrem nejvhodnější metody k tomu sloužící. Jedním z dalších cílů bude věnovat se tomu, co přinášejí tyto metody při přenosu do praxe, při užití na půdě soudů. První část práce tvoří teoretická východiska, která řešený problém usazují do kontextu. V rámci této části jsem vznesl několik otázek, které se promítají různými způsoby …více
Abstract:
This thesis focuses on company valuation in crisis environment. My aim was to complement the traditional economics-based approach to this issue with insights from legal point of view, in particular rules and case law. The chief goal of the thesis is to comprehensively describe and discuss issues involved in company valuation, its respective methods and their possible caveats when used in judicial practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Amálie Hejduková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo