Bc. Veronika HYBÁŠKOVÁ

Diplomová práce

Návrh systému hodnocení zaměstnanců pro Krajský úřad Olomouckého kraje

The proposal of evaluation system for the regional authority of the Olomouc region
Anotace:
Cílem mé magisterské diplomové práce je navrhnout jednotný systém hodnocení úředníků pro vybraný krajský úřad. Práce je tvořena třemi základními kapitolami. První kapitola se snaží uvést čtenáře do problematiky státní správy a samosprávy, jelikož právě tam Krajský úřad Olomouckého kraje spadá. Dále se text věnuje interpretaci dat, které byly pro účely této diplomové práce na cílovém úřadu sesbírány …více
Abstract:
The aim of my Master's thesis is to propose a unified evaluation system for officials of a selected regional authority. The thesis consists of three main chapters. The first chapter offers an introduction of the state and local government, which also includes the Regional Authority of the Olomouc region. Furthermore, I work with the interpretation of data, which were for the purposes of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2012
Zveřejnit od: 27. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Veronika Gigalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HYBÁŠKOVÁ, Veronika. Návrh systému hodnocení zaměstnanců pro Krajský úřad Olomouckého kraje. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses cwlund cwlund/2
27. 3. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
27. 3. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.