Bc. Šárka Suchá

Bachelor's thesis

Dekubity u pacientů s míšním postižením

Pressure ulcers in patients with spinal cord injuries
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřená na dekubity u pacientů a osob s míšním postižením. Zkoumá informovanost o příčinách vzniku dekubitů u pacientů a osob s míšním postižením. Dále zkoumá dodržování prevence vzniku dekubitů a výskyt rizikových faktorů vzniku dekubitů u těchto osob.
Abstract:
The thesis is focused on pressure ulcers in patients and people with spinal disabilities. It examines the awareness of the causes of pressure sores in patients and people with spinal cord injury. It also examines compliance with the prevention of pressure ulcers and the incidence of risk factors for developing pressure ulcers in these persons.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2012

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta