Mgr. Markéta Burdová

Bakalářská práce

Informovanost začínajících učitelů o mentálním postižení a jiných duševních postiženích

Awareness of beginning teachers about mental disability and other disabilities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá informovaností začínajících učitelů o mentálním postižení a jiných duševních postiženích. Teoretická část práce charakterizuje mentální postižení, jeho etiologii a klasifikaci. Dále se zabývá diagnostikou mentálního postižení a autismu a možnostmi edukace těchto osob. Výzkumná část obsahuje výsledky dotazníkového šetření a jejich diskuzi.
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the awareness of beginning teachers about mental disability and other disabilities. The theoretical part of the work characterizes mental disability, its etiology and classification. It also deals with the diagnosis of mental disability and autism and the possibilities of education of these people. The research part contains the results of a questionnaire survey and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika