Ing. Zdeněk Šilar

Doctoral thesis

METODY OBRAZOVÉ DETEKCE OBSAZENOSTI ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU

IMAGE DETECTION METHODS OF RAILWAY CROSSING OCCUPANCY
Abstract:
Práce se zabývá metodami detekce objektů v obraze využitelných pro monitorování oblasti železničního přejezdu. Popisované metody a algoritmy zpracovávají obrazovou informaci z vhodně umístěné stacionární digitální kamery, která sleduje definovanou oblast. Obsahem práce je popis, implementace a optimalizace navržených algoritmů, jejichž úkolem je detekce a segmentace dynamických i statických objektů …more
Abstract:
This doctoral thesis deals with methods for objects detection in the image usable for the railway crossing monitoring. The described methods and algorithms process the image information from appropriately positioned stationary digital camera that monitors the defined area. The work provides description, implementation and optimization of selected algorithms. The task of these algorithms is detection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 9. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 12. 2013
  • Supervisor: Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šilar, Zdeněk. METODY OBRAZOVÉ DETEKCE OBSAZENOSTI ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU. Pardubice, 2013. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky