Jan Walter

Bakalářská práce

Litologický vývoj spodní části porubských vrstev v české části hornoslezské pánve

The development of the Lower part of the Poruba Member of the Czech Part of the Upper Silesian Basin
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá studiem spodní části porubských vrstev v české části hornoslezské pánve a dá se rozdělit na tři části. První část zahrnuje charakteristiku české části hornoslezské pánve a porubských vrstev, zejména jejich vymezení, geologii a územní a celkové členění. Druhá část práce je zaměřena přímo na spodní část porubských vrstev, její spodní a svrchní hranice a faunistické horizonty …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the study of the lower part of the Poruba member in the Czech Part of the Upper Silesian basin. It can be divided into three parts. The first part includes the characteristic of the Czech part of the Upper Silesian basin and of the Poruba member, mainly its specification, geology and its territorial and general structure. The second part of this thesis is focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Lenka Petrušková
  • Oponent: Jakub Jirásek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava