Ing. David KLOBÁSKA

Master's thesis

Využití metod fluorescenční spektrofotometrie, FTIR a UV VIS spektroskopie v materiálovém inženýrství

Application of fluorescence spectrophotometry, FTIR and UV VIS spectroscopy in materials engineering
Abstract:
Tato práce popisuje teoretický základ fluorescenční spektroskopie, FTIR a UV VIS spektroskopie zejména z hlediska strukturní analýzy. Byl zde vytvořen seznam nejčastějších použití uvedených metod. Největší rozsah je věnován fluorescenční spektroskopii a jejím možnostem v biochemické, biologickém a materiálovém inženýrství. Praktická část se věnuje spektrometrickým analýzám dvou materiálů: sodné soli …more
Abstract:
MSc. thesis presented describe theoretical bases of fluorescence spectroscopy, FTIR and UV VIS spectroscopy mainly from the structure analysis point of view. There was created a list of the most common application of the latter methods. The widest range is focused on fluorescence spectroscopy and its possibilities in biochemical, biological and materials engineering research. In the experimental part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2009
Identifier: 12568

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2009
  • Supervisor: prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLOBÁSKA, David. Využití metod fluorescenční spektrofotometrie, FTIR a UV VIS spektroskopie v materiálovém inženýrství. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 05. 2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Master programme / field:
Chemistry and Materials Technology / Materials Engineering