Bc. Leoš POLKA

Diplomová práce

Využití FTIR a UV VIS spektroskopických metod v materiálových vědách

-

Application of FTIR and UV VIS Spectroscopic Methods in Materials Science
Anotace:
Cieľom tejto diplomovej práce bolo štúdium vplyvu mechanickej orientácie na štruktúru polypropylénu (PP) metódou infračervenej spektroskopie (IČ) s Fouriérovou transformá-ciou (FTIR). Pri teplotách nad teplotou skleného prechodu Tg dochádza v orientovanej štruktúre PP v čase k pozvoľnému preusporiadaniu makromolekúl PP a ku znižovaniu kon-centrácie defektov. Tieto procesy sú v tejto diplomovej práci …více
Abstract:
The aim of this MSc. thesis was to study the effect of mechanical orientation on structure of polypropylene (PP) by means of infrared spectroscopy (IR) with Fourier transformation (FTIR). At the temperatures above glass transition temperature Tg the gradual rearrange-ment of PP macromolecules was proceeding and decrease of defects concentrations with time was observed. The latter rearrangement processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLKA, Leoš. Využití FTIR a UV VIS spektroskopických metod v materiálových vědách. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.