Mgr. Petra Pavlová

Bakalářská práce

Interpersonální vztahy lékařské a nelékařské profese na porodním sále

Interpersonal relations of medical and non-medical staff at delivery room
Anotace:
Bakalářská práce je věnována mezilidským vztahům. Teoretická část se zabývá základními tématy interpersonálních vztahů mezi lékařskými a nelékařskými profesemi na porodním sále. Poznatky jsou aplikovány do situací, které vznikají nebo mohou v porodnici nastat.Výzkumná část je zaměřena na rozdílnost názorů porodních asistentek, týkajících se problematiky vztahů mezi nimi a lékaři. Dotazníkové šetření …více
Abstract:
The Bachelor´s thesis deals with interpersonal relations. Theoretical part presents basic topics of interpersonal relationships between medical and non-medical staff at delivery room. All the information and findings are put into situations that happen or can happen in maternity hospital. The research part of the study is focussed on midwives´ difference of opinions concerning relationships problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Světlana Beránková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavlová, Petra. Interpersonální vztahy lékařské a nelékařské profese na porodním sále . Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma