Bc. Martin Štěpánek

Diplomová práce

Segment trhu LGBT turistů v hlavním městě Praze

Market Segment of LGBT tourists in the City of Prague
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá segmentem trhu LGBT turistů v Praze. V první teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy cestovního ruchu, které se v práci často objevují. Velká pozornost je věnována vysvětlení pojmů spojených se segmentem LGBT, neboť část z těchto pojmů je převzatá z angličtiny, a navíc je náročné jim správně porozumět, některé nemají české ekvivalenty. Dále je v této kapitole …více
Abstract:
This thesis deals with market segment of LGBT tourists in Prague. Firstly, the theoretical part explains the essential terms regarding tourism that will be frequently used in this thesis. A great emphasis is devoted to explanation of terms related to LGBT segment as some of them are taken from English. They are difficult to be understood correctly and they do not have Czech equivalent. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/yskzc/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství