Bc. Jiří Kamenický

Diplomová práce

Firemní demokracie a výkonnost podniku

Firm democracy and business performance
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Firemní demokracie a výkonnost podniku“ je meta-analýza vlivu firemní demokracie na finanční výkonnost podniku a faktorů, které ji ovlivňují. První část literární rešerše je věnována popisu různých aspektů a specifikací firemní demokracie, jejích příbuzných organizačních přístupů, zhodnocení jejích dopadů a vztahu s demokracií ve státě; zatímco druhá část se věnuje popisu …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis „Firm democracy and business performance“ is a meta-analysis of the influence of firm democracy on the financial performance of companies and the factors that influence it. The first part of the literature review is devoted to the description of various aspects and specifications of workplace democracy, its related organizational approaches, evaluation of its impacts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
  • Oponent: Mag. Dr. Eva Born

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management