Mgr. Barbara Veselá

Bakalářská práce

Analýza síly podnikové kultury a jejího vlivu na výkonnost podniku

Analysis of corporate culture strength and impact on corporate performance
Anotace:
Předmětem mojí bakalářské práce Analýza podnikové kultury a její vliv na efektivnost podniku je rozbor aktuální úrovně podnikové kultury ve vybraném podniku se zaměřením na její působení z hlediska efektivnosti. V teoretické části jsou popsány stávající poznatky o podnikové kultuře. Praktická část analyzuje současný stav podnikové kultury ve vybrané společnosti.
Abstract:
The subject of my bachelor thesis Analysis of corporate culture strength and impact on corporate performance is the company culture and its effect on the effectivity of the company. The theoretical part describes the overall understanding of the company culture in general. The practical part analyzes the current state of company culture.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2016
  • Vedoucí: Mag. Dr. Eva Gatarik
  • Oponent: Ing. et Ing. Lenka Janošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management