Michal Španihel

Bakalářská práce

Transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost

Transformation of the Civic Association to the Public Service Company
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o transformaci občanského sdružení Okresní organizace Škola života - denní stacionář. Teoretická část je zaměřena na popis právní úpravy občanského sdružení, spolku, ústavu a obecně prospěšné společnosti. Závěr teoretické části obsahuje srovnání uvedených nestátních neziskových organizací, které může pomoci při změně právní formy. Praktická část je zaměřena na změnu právní …více
Abstract:
The bachelor thesis is about transformation of the civic association District establishment School of life - social welfare institution. Theoretical part is focused on the description of the legal forms of civic association, association, institute and public service company. At the end of theoretical part there is comparison of non-governmental organizations, that can help to change a legal form. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Alžběta Urbancová
  • Oponent: Miroslav Zámečník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava