Bc. Miroslav Kůdela

Diplomová práce

Cross-curricular links in English Langue Teaching at Elementary School

Cross-curricular links in English Langue Teaching at Elementary School
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá mezipředmětovými vztahy v rámci výuky anglického jazyka na základní škole. Teoretická část přestavuje zákonné dokumenty, společně s vysvětlením hlavních pojmů průřezová témata a mezipředmětové vztahy. Alternativy mezipředmětového vyučování jsou uvedeny s důrazem na metodu CLIL. Praktická část zkoumá rozsah použití mezipředmětových vztahů ve výuce angličtiny na Základní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the cross-curricular links in the English language teaching at elementary schools. The theoretical part presents the legal educational documents of the Czech Republic, it explains the main related terms Cross-curricular Subjects and Cross-curricular links. Alternatives of the cross-curricular teaching are presented with the emphasis on the Content and Language Integrated …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta