Theses 

Cross-curricular links in English Langue Teaching at Elementary School – Bc. Miroslav Kůdela

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Miroslav Kůdela

Diplomová práce

Cross-curricular links in English Langue Teaching at Elementary School

Cross-curricular links in English Langue Teaching at Elementary School

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá mezipředmětovými vztahy v rámci výuky anglického jazyka na základní škole. Teoretická část přestavuje zákonné dokumenty, společně s vysvětlením hlavních pojmů průřezová témata a mezipředmětové vztahy. Alternativy mezipředmětového vyučování jsou uvedeny s důrazem na metodu CLIL. Praktická část zkoumá rozsah použití mezipředmětových vztahů ve výuce angličtiny na Základní Škole Rýmařov. Data ukazují, že v polovině zkoumaných případů je využití mezipředmětových vztahů záměrně opomenuto.

Abstract: This diploma thesis deals with the cross-curricular links in the English language teaching at elementary schools. The theoretical part presents the legal educational documents of the Czech Republic, it explains the main related terms Cross-curricular Subjects and Cross-curricular links. Alternatives of the cross-curricular teaching are presented with the emphasis on the Content and Language Integrated Learning. The practical part studies the extent of the cross-curricular links´ implementation into the English language teaching at Rýmařov Elementary school. The data show that in the half of the cases, the cross-curricular employment is deliberately omitted.

Keywords: Cross-curricular links, Cross-curricular subjects, Framework Educational Programme for Basic Education, School Educational Programme, CLIL, Way to Win, FRAUS, Flexilearn, mezipředmětové vztahy, průřezová témata, RVP, ŠVP

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 13:25, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz