Theses 

Le français comme la deuxième langue étrangère dans le Programme cadre d'éducation et dans le Programme scolaire d'éducation – Bc. Veronika Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika Svobodová

Diplomová práce

Le français comme la deuxième langue étrangère dans le Programme cadre d'éducation et dans le Programme scolaire d'éducation

French language as a second foreign language in comparison between the School and Framework educational programme

Abstract: The thesis analyses the educational aims of the Framework Educational Programme which are elaborated in School Educational Programme of certain school. The thesis offers some possibilities how to realize the aims in the specific milieu of the school. The main aim is to offer some pedagogical worksheets which correspond to the demands achieved during gathering of theoretical findings and to apply them in certain classes.

Abstract: Tato diplomová práce analyzuje vzdělávací cíle Rámcového vzdělávacího programu, které jsou rozpracovány ve Školním vzdělávacím programu vybrané školy. Práce nabízí, jak mohou být tyto vzdělávací cíle naplňovány v konkrétním prostředí dané školy. Hlavním cílem je nabídnout pedagogické listy, které odpovídají požadavkům získaných během shromáždění teoretických poznatků a aplikovat je ve vybraných třídách.

Klíčová slova: Framework Education Programme, french language, School educational programme, Učební plány, Školní vzdělávací program, Rámcový vzdělávací program, francouzský jazyk

Jazyk práce: francouzština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 19:41, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz