Bc. Veronika Svobodová

Diplomová práce

Le français comme la deuxième langue étrangère dans le Programme cadre d'éducation et dans le Programme scolaire d'éducation

French language as a second foreign language in comparison between the School and Framework educational programme
Abstract:
The thesis analyses the educational aims of the Framework Educational Programme which are elaborated in School Educational Programme of certain school. The thesis offers some possibilities how to realize the aims in the specific milieu of the school. The main aim is to offer some pedagogical worksheets which correspond to the demands achieved during gathering of theoretical findings and to apply them …více
Abstract:
Tato diplomová práce analyzuje vzdělávací cíle Rámcového vzdělávacího programu, které jsou rozpracovány ve Školním vzdělávacím programu vybrané školy. Práce nabízí, jak mohou být tyto vzdělávací cíle naplňovány v konkrétním prostředí dané školy. Hlavním cílem je nabídnout pedagogické listy, které odpovídají požadavkům získaných během shromáždění teoretických poznatků a aplikovat je ve vybraných třídách …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta