Ing. Lucie Všetičková, Ph.D.

Doctoral thesis

Hodnocení interakcí mezi chovem ryb v rybnících a indikátory kvality vody

Evaluation of interactions between fish pond farming and water quality indicators
Abstract:
Cílem této doktorské práce bylo zjistit na čtyřech rybnících jižní Moravy, jaký vliv má polointenzivní a extenzivní způsob rybářského managementu na kvalitu vody v odtoku. Monitoring rybničních přítokových a odtokových stok byl založen na vzorkování makrozoobentosu a na stanovení základních hydrochemických parametrů indikujících bakteriální i živinové znečištění. Makrozoobentos byl vzorkován metodou …more
Abstract:
The aim of this PhD thesis was to examine the impact of semi-intensive and extensive carp pond farming on discharged water quality in four ponds of South Moravia. Monitoring of pond inflows and outflows was based on macrozoobenthos evaluation and on assessment of fundamental hydro-chemical determinants of bacterial and nutrient loading. Sampling was performed monthly from April to October 2009. Macrozoobenthos …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 3. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Libor Pechar, CSc., RNDr. Pavel Hartman, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta