Ing. Irena Monhartová

Bakalářská práce

Kriminalita dětí a mladistvých

Criminality of Children and Youth
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přetrvávajícím celospolečenským problémem, kterým je bezpochyby kriminalita dětí a mládeže. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám vývojem a historií kriminality dětí a mládeže, dále jsou zde vyjmenovány jednotlivé trestné činy, které jsou páchány dětmi a mladistvými. Dále se zde zaměřuji na vliv rodiny, která je velmi …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with a persisting social problem of the deliquency of the children and the youth. The thesis is divided into two parts, the theoretical and practical. In the theoretical part I deal with the development and history of the children and youth deliquency, further there are single crimes that are commited by the children and youth. Then I focus on the influence of family, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Jan Šesták
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa