Bc. Ivana Jonecová

Master's thesis

Typy spotřebitelů. Psychologické přístupy k typologii.

Types of consumers. Psychological approaches to the typology.
Abstract:
The thesis deals with the types of consumers, particularly in terms of psychological approach. Based on theoretical and practical outcomes, the work seeks to show the undeniable importance of typology for marketing communication. Typology helps easier and better defining of the target groups. The theoretical part deals with man's personality and exhaustive description of typologies based on psychological …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá typmi spotrebiteľov a to predovšetkým v zmysle psychologického prístupu. Na základe teoretických a praktických výstupov sa práca snaží preukázať nesporný význam jednotlivých typológii pre marketingovú komunikáciu. Typológie pomáhajú ľahšiemu a presnejšiemu definovaniu cieľových skupín. Teoretická časť práce sa venuje osobnosti človeka a vyčerpávajúcemu popisu typológií na …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Marek Matějka
  • Reader: PhDr. Jiří Němec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní