Ondřej Dušek

Diplomová práce

Rozhodovací stromy pro modelování rizika nesplacení

Decision trees and modeling of credit risk
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na představení vybraných metod pro analýzu klientských úvěrů. Důraz je kladen především na binární klasifikační a regresní metody založené na rozhodovacích stromech. Metody doprovází úprava, příprava a balancování dat doplněné exploratorní analýzou. Metody jsou použity na reálném datovém souboru obsahujícím informace o jednotlivých úvěrech a žádostí o úvěry vybrané společnosti …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the introduction of selected methods for the analysis of client loans. Emphasis is placed primarily on binary classification and regression methods based on decision trees. The methods are accompanied by data editing, preparation and balancing supplemented by exploratory analysis. The methods are used on a real data file containing information of individual loans and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2020
  • Vedoucí: Adam Čabla
  • Oponent: Jiří Koudelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81179

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika