Mgr. Lenka Frydrychová

Diplomová práce

Regionální historie a její vlastivědné prvky na I. st. ZŠ (Projektová výuka se zaměřením na regionální historii města Vyškova)

Regional history and their elements of homeland studies at primary school (The project focused on teaching regional history of Vyškov)
Anotace:
Diplomová práce se věnuje projektové výuce ve spojení s regionální historií na 1. stupni základní školy. V teoretické části se zabývá objasněním pojmů projekt, projektová metoda, charakteristickými znaky projektové výuky, typologii a fázemi projektu, pozitivy a negativy projektové výuky. Dále uvádí klasifikaci výukových metod a forem práce. Stručně charakterizuje RVP a jeho principy, vzdělávací oblasti …více
Abstract:
Diploma work pursues to teaching project in relation with regional history in the primary school. The theoretical part is concerned with explaining concepts project, project method, the characteristics of project teaching, typology and phases of the project, positives and negatives of project teaching. Later is a classification of teaching methods and forms of work. Briefly diploma work characterizes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. František Čapka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta