Bc. Veronika Žáková

Bakalářská práce

Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program očima učitelů

General educational programme and school educational programme from teacher´s point of view
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je seznámit veřejnost s inovacemi ve školství (Rámcovým vzdělávacím a Školním vzdělávacím programem na základních školách) z pohledu učitelů. Teoretická část se věnuje stručné charakteristice Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu a jejich zařazení do systému kurikulárních dokumentů. V této části nalezneme i efektivnější metody a formy výuky.Ve …více
Abstract:
Objective of this bachelor's work is to make our public acquainted with the innovations in education system (Framework Educational Programme and School Educational Programme) in perspective of teachers. Theoretic parts engages characteristic of Framework Educational Programme and School Educational Programme and their integration to the curricular document system briefly. In this part we will find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žáková, Veronika. Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program očima učitelů. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická