Bc. Nikola GRÜNOVÁ

Diplomová práce

Sociální vazby seniorů v domově s pečovatelskou službou

Social ties Seniors
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na sociální vazby seniorů žijící v domově s pečovatelskou službou. Cílem bylo najít jaké vazby senioři udrřžují, navazují či obnovují s druhými lidmi a jejich četnost. Zajímalo mě, jaké strategie senioři používají k udržení svých vztahů. Předpokladem bylo, že pokud má senior dobré vztahy s rodinou, nemá tendenci tvořit nové.Nejprve práce zachycuje stáří a popisuje podobu …více
Abstract:
My diploma thesis is focused on the problems of senior relationships in the house with a day care. The aim of this thesis was to find out the way how the seniors carry on their relations and what is their frequency. I was interested in what the strategy was, what the seniors used to keep their current relationships. The presumption was that if the senior has got good relations to the family then he …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRÜNOVÁ, Nikola. Sociální vazby seniorů v domově s pečovatelskou službou. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/