Lucie HUBÍNKOVÁ

Bakalářská práce

Mobilita pracovní síly Česko - Německo

Mobility of labour force between the Czech Republic and Germany
Anotace:
Bakalářská práce na téma Mobilita pracovní síly Česko - Německo má za cíl analyzovat mobilitu české pracovní síly mezi Českou republikou a Německem, zejména s ohledem na její motivy v současnosti. V úvodní části vymezuje práce základní teoretické pojmy, jež se prolínají celou problematikou a jsou nutné k jejímu pochopení. Následuje jedna ze stěžejních kapitol věnovaná legislativnímu a institucionálnímu …více
Abstract:
The aim of the Bachelor´s thesis on ?Mobility of labour force between the Czech Republic and Germany? is to analyze mobility of Czech workforce between the Czech Republic and Germany, in particular with regard to its motives in today´s world. In the introductory part there are the basic theoretical terms, that are used in the whole thesis and are essential to understanding this problematics. This part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Siviček, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUBÍNKOVÁ, Lucie. Mobilita pracovní síly Česko - Německo. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management