Bc. Kateřina Strašilová

Diplomová práce

Návrh komunikační kampaně pro generaci Y ve vztahu ke zdravému životnímu stylu

Proposal of Communication Campaign for Generation Y in relation to a Healthy Lifestyle
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem chování generace Y ve Zlínském kraji ve vztahu ke zdravému životnímu stylu. Teoretická část obsahuje teoretický základ pro zpracování praktické části a pro pochopení dané problematiky. Je zde vymezena generace Y jakožto cílová skupina a její charakteristiky a preference při nákupu. Dále jsou v teoretické části objasněny pojmy, které se vztahují ke spotřebitelskému …více
Abstract:
This master's thesis deals with the behavior of generation Y in Zlín region in relation to a healthy lifestyle. The theoretical part includes theoretical background for elaboration of the practical part and for an understanding of given matters. It defines generation Y as a target group and its characteristics and preferences connected with their buying behavior. The theoretical part also clarifies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Strašilová, Kateřina. Návrh komunikační kampaně pro generaci Y ve vztahu ke zdravému životnímu stylu. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace