Bc. Hynek Zona

Bachelor's thesis

Daňová kontrola a kontrola po propuštění zboží

Tax and Post-release Control
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním a identifikací rozdílů mezi daňovou kontrolou a kontrolou po propuštění zboží. Analýze a komparaci jsou podrobeny fáze před zahájením, při zahájení a při ukončení. V první části jsou srovnávány kontrolní postupy stran hmotněprávní úpravy. Více prostoru je věnováno srovnání procesněprávní úpravy. Srovnání obou kontrolních mechanismů je provedeno z pohledu aktuální …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with comparison and identification of differences between Tax and Post-release Control. The analysis and comparison are subjected to pre-start, start-up and end-up phases. The first part compares the control procedures of the substantive law. More space is devoted to the comparison of procedural law. The comparison of both control mechanisms is made from the point of view …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta