Theses 

Finančná a strategická analýza spoločnosti Lidl Česká republika, v.o.s. – Lenka Fiorovantiová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku

Lenka Fiorovantiová

Master's thesis

Finančná a strategická analýza spoločnosti Lidl Česká republika, v.o.s.

Finanční a strategická analýza společnosti Lidl Česká republika, v.o.s.

Abstract: Diplomová práce se zabývá finanční a strategickou analýzou společnosti Lidl Česká republika, v.o.s.. Cílem práce je zhodnotit finanční situaci vybraného podniku a porovnat ho s hlavní konkurencí, co následně umožní navrhnout určitá opatření, kterými by se vedení mohlo případně řídit. Dalším cílem je taktéž zhodnocení silných a slabých stránek i potenciálních rizik ve formě strategické analýzy. Diplomová práce je strukturovaná do dvou hlavních částí – teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje základní pojmy a metody v oblasti finanční a strategické analýzy, které jsou posléze aplikované v praktické části na sledovaný podnik a jeho konkurenci. Na základě celé práce je formulovaný závěr, kde jsou shrnuté hlavní výsledky obou analýz.

Abstract: The topic of this master thesis is financial and strategic analysis of Lidl Česká republika, v.o.s.. The target is therefore to evaluate the financial situation of selected company and compare it to its main competitors, which eventually will help to advise management on what they should focus more. A further goal is to assess the strengths, weaknesses and potential risks of the core business in form of strategic analysis of the market. This thesis is structured in two main parts – the theoretical and practical. In the theoretical part the reader can find a definition of basic ratios and methods regarding financial and strategic analysis, which are afterwards applied in practical part on the selected company and its competitors. The conclusion is written based on the whole thesis and formulates main outputs of both analyses.

Abstract: Diplomová práca sa zaoberá finančnou a strategickou analýzou známej spoločnosti Lidl Česká republika, v.o.s.. Cieľom práce je zhodnotiť finančnú situáciu vybraného podniku a porovnať ho s hlavnou konkurenciou, čo následne umožní navrhnúť určité opatrenia, ktorými by sa vedenie mohlo riadiť. Ďalším cieľom je taktiež zhodnotenie silných a slabých stránok, či potenciálnych rizík vo forme strategickej analýzy. Diplomová práca je štruktúrovaná do dvoch hlavných častí – teoretickej a praktickej. Teoretická časť vymedzuje základné pojmy a metódy v oblasti finančnej a strategickej analýzy, ktoré sú neskôr aplikované v praktickej časti na sledovaný podnik a jeho konkurenciu. Na základe celej práce je formulovaný záver, kde sú zhrnuté hlavné výsledky oboch analýz.

Keywords: účetní výkazy, finanční analýza, strategická analýza, horizontální analýza, poměrové ukazatele, vertikální analýza, Porterův model pěti sil, PEST analýza, SWOT diagram

Keywords: financial analysis, strategic analysis, financial statements, horizontal analysis, vertical analysis, financial ratios, Porter ́s five forces model, PEST analysis, SWOT diagram

Keywords: PEST analýza, SWOT diagram, finančná analýza, strategická analýza, účtovné výkazy, horizontálna analýza, vertikálna analýza, pomerové ukazovatele, Porterov model piatich síl

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2019
  • Supervisor: Anna Staňková
  • Reader: Petr Marek

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75688


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 14:39, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz