Klára KOUBKOVÁ

Bakalářská práce

Bezbariérový cestovní ruch ve zvoleném mikroregionu

Barrier free tourism in chosen mikroregion
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je bezbariérový cestovní ruch ve zvoleném mikroregionu. Cílem této práce je zjistit a popsat, zda a jakým způsobem Magistrát města České Budějovice podporuje bezbariérový cestovní ruch města a navrhnout vylepšení či rozšíření těchto aktivit. Práce nejprve objasňuje pojem přístupný cestovní ruch, poté vymezuje fyzické bariéry v cestovním ruchu a následně i cílovou skupinu …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is barrier free tourism in a chosen microregion. The aim of this paper is to find out and describe whether and how town council supports the free barrier tourism in the town and to suggest improvements or enlargement of these activities. At first the accessible tourism is clarified in this thesis and then physical barriers in accessible tourism are defined. The target …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Ovesleová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUBKOVÁ, Klára. Bezbariérový cestovní ruch ve zvoleném mikroregionu. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností