Mykhaylo Dovhanych

Master's thesis

Zdanění finančního sektoru a daň z finančních transakcí

Taxation of the financial sector and financial transaction tax
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku daně z finančních transakcí a odhad její potenciálních příjmů pro Českou republiku. Teoretická část se zabývá konstrukci daně a jejími dopady na ekonomiku a kapitálový trh. Ve druhé časti práce je kladen důraz na zkušenosti vybraných zemi s touto dani. Třetí část práce obsahuje analýzu českého kapitálového trhu s odhadem potenciálních daňových příjmů.
Abstract:
The Diploma thesis is focused on the issue of financial transaction tax and an estimate of the potential revenue for the Czech Republic. The theoretical part deals with the tax structure and its impact on the economy and stock market. In the second part, the emphasis is on the experience of selected countries with this tax. The third part contains an analysis of the Czech capital market with an estimate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2014
  • Supervisor: Leoš Vítek
  • Reader: Ondřej Bayer

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58679