Bc. Zdeněk Jirásek

Bakalářská práce

Poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu v České republice

Small-scale payment service providers in the Czech Republic.
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu v České republice“ je rozbor tohoto právního pojmu a analýza jeho aplikace v české ekonomice. V první části se zaměřuji na právní rozbor pojmu a analýzu současného stavu na poli poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu. Ve druhé části pak zkoumám jejich vývoj v Česku a postavení obdobných poskytovatelů v jiných státech …více
Abstract:
The goal of the submitted bachelor thesis “Small-scale payment service providers in the Czech Republic” is the analysis of this legal concept and its application in the Czech economy. The first part consists of the legal description of the concept and the overview of the current situation in the field of small scale payment service providers. The second part looks at the evolution of these providers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Rakovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance