Bc. Jan Rudolf

Bachelor's thesis

Rozšíření informačního systému Unicorn Universe s použitím metodiky Unicorn Enterprise System Powered Company

Expansion of Unicorn Universe information system by Unicorn Enterprise System Powered Company methodology
Abstract:
Tato práce je zaměřena na informační systém Unicorn Universe a jeho užití pro rozšíření subsystému Unicorn College. Hlavním cílem bakalářské práce je návrh, dokumentace a implementace aplikací do subsystému Unicorn College na základě požadavků na usnadnění publikace studijních výsledků a automatizace zápisu předmětů do akademického roku. Nedílnou součástí této bakalářské práce je seznámení s metodikou …more
Abstract:
This work is aimed at information system Unicorn Universe and its use in expanding of Unicorn College subsystem. The main objective of the Bachelor thesis is concept, documentation and implementation of applications in the Unicorn College subsystem based on requests of simplifying publication of studying results and automatization of subject registration to academic year. Integral part of the work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013
Accessible from:: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Vladimíra Zádová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rudolf, Jan. Rozšíření informačního systému Unicorn Universe s použitím metodiky Unicorn Enterprise System Powered Company. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN