Jakub Klicpera

Bakalářská práce

Veřejné vysoké školy ČR a jejich knihovnicko-informační podpora

Public Universities in the Czech Republic and their Library-information Support
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření přehledu knihovnicko-informační podpory na všech 26 veřejných vysokých školách ČR. První část práce je věnována českému školnímu systému se zaměřením právě na veřejné vysoké školy. V druhé části jsou definovány vysokoškolské knihovny. Třetí část je věnována vymezení termínu knihovnicko-informační podpora. Ve čtvrté části je provedeno srovnání této podpory …více
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is to create an overview of library-information support at all 26 public universities in the Czech Republic. The first part is devoted to the Czech school system with a focus on public universities. The second part defines academic libraries. The third part is devoted to defining the term library-information support. The fourth part compares this support. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: Richard Papík
  • Oponent: Vilém Sklenák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76910